Ria heeft als sportarts o.a. gewerkt bij KNVB, Defensie, de Utrecht marathon, Europese Kampioenschappen luchtdrukwapens. Vanuit het werk als bondsarts KNSA is zij gevraagd door NOC*NSF om in 2008 de ruiterploeg te begeleiden bij de Olympische Spelen van Beijing in Hongkong en is zij opgeleid als World Shooting Para Sport-classifier aangepaste schietsport.

Tevens is zij docent medische basiskennis bij Con Amore en instructeur voor EMMETT Techniek Nederland en België. Zij verzorgt ook maatwerk inspiratiesessies, presentaties e.d. waar zij met veel kennis en vaardigheden haar enthousiasme gebruikt om mensen (m.n. therapeuten en artsen) uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Daarmee draag zij een steentje bij aan het bevorderen van de samenwerking in de zorg.

Ria heeft tijdens haar studie geneeskunde als fysiotherapeut gewerkt en is in 1999 begonnen met haar praktijk Sportgeneeskunde Woerden. Vanaf ongeveer 2011 is haar praktijkvoering steeds meer holistisch maatwerk geworden, is er meer accent bijgekomen in integrale leefstijlgeneeskunde en werd de praktijknaam veranderd. Sinds december 2016 werkt zij als sportarts ook bij Vrouw&Klinieken in Lelystad. Sinds begin 2017 is Ria mede-representative voor EMMETT Techniek Nederland en België.
Sinds 2016 werken Marco en Ria samen binnen EMMETT Centrum Nederland, met EMMETT Techniek als de een onderdeel van de effectieve individueel afgestemde behandelingen.

Ook is zij auditor IFMS geweest, bestuurslid KNMG, voorzitter van de visitatiecommissie van de Vereniging voor Sportgeneeskunde en heeft zij gedurende bijna 20 jaar ervaring opgedaan met SCAScertificering van haar sportgeneeskunde praktijk en deels ook met NIAZ-accreditatie van ziekenhuizen. Zij is voorzitter van de visitatiecommissie van de AVIG.

Ria van Rooijen